Эдийн засаг Инфляцийг онилох уу?
 • 2015/10/18
 • 234
 • 11

Бид өмнөх нийтлэлээрээ төв банк инфляцийг тогтвортой тоонд барихын тулд бодлогын хүүгээр дамжуулан зах зээл дэх мөнгөний нийлүүлэлтийг зохицуулдаг талаар нийтэлсэн билээ. Харин энэ удаад “Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого”-н талаар нийтлэхийг зорилоо.
Юуны өмнө төв банк нь арилжааны банкнаас ялгаатай нь ашгийн төлөө бус нийгмийн эрх ашиг, улс орны эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах эрхэм үүрэгтэй. Оршин тогтнохын үндэс нь ард иргэдийн итгэл мөнөөсөө мөн. Хэрвээ ард иргэд нь төв банкиндаа итгэхгүй бол хэн ч үндэсний мөнгөн тэмдэгтээрээ гүйлгээ хийхгүй. Тиймээс хариуцлагатай байж, олон нийтэд ил тод, нээлттэй бөгөөд бодит үр дүн авчирахуйц бодлого явуулахыг эрхэм болгодог. Орчин үед “Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого” нь төв банкны гол мөнгөний бодлогын хэрэгсэл болж байна.
  Тэгвэл, “Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого” гэж юу вэ?

Thomas Laubach, Rick Mishkin (Колумбын Бизнесийн Сургуулийн Профессор) болон Adam Posen нарын тодорхойлолт:

Зорилтот инфляцийн түвшинг төв банкнаас тодорхойлж, олон нийтэд зарладаг. Ингэснээр ирээдүйд үүсэх хэт өндөр инфляциас сэргийлж, урт хугацааны турш эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах бодлого юм.

  Инфляци гэдэг нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшин өсөх үзэгдлийг хэлнэ. Энгийнээр хэлбэл та өнөөдөр халаасанд буй мөнгөөрөө нэг талх авдаг байсан бол маргааш нь инфляци өссөнөөр таны өнөөх мөнгө талх авч хүрэхгүй мөнгө болж хувирахыг хэлнэ.

  “Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого” хэрэгжих тулгуур зарчимд бол Инфляцийн зорилт”-н талаар олон нийтэд мэдэгдэл хийдэг байх нь чухал. Өөрөөр хэлбэл олон нийттэй харилцах гэсэн үг. Rick Mishkin нь 2000 онд “What should central banks do?” гэсэн бүтээлдээ төв банкны ил тод байдал болон олон нийттэй харилцах хэсэг хичнээн чухал болохыг тайлбарласан байдаг.

1997 оноос хойш дэлхий нийт “Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого”-г хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш санхүүгийн зах зээл болон олон нийттэй харилцах харилцаа улам чухал болж ирсэн. Учир нь олон нийттэй харилцах замаар зах зээлийн хүлээлтийг бий болгох, улмаар хүлээлтийг удирдах боломж бүрддэг байна. Тиймээс төв банкны бодлого, түүний үр дүнгээс үүсэх ард иргэдийн таамаг хоорондоо уялдаа холбоотой байх хэрэгтэй. Ард иргэдийн итгэлийг олж авснаар мөнгөний бодлого илүү үр өгөөжтэй байж чадна. Япон улсын хувьд л гэхэд төв банк нь Засгийн Газартайгаа хамтран инфляцийг 2%-д хүргэх зорилтыг тавиад байгаа билээ. Эдийн засаг нь 20-иод жилийн турш дифляцитай байсан Япон улсын хувьд ийнхүү 2%-д хүргэх зорилтыг ард иргэддээ зарласнаар уг мэдээллийн дагуу ард иргэдийн хэрэглээ дагаад өсч байгаа юм. Учир нь ирээдүйд юмны үнэ өсөх учир одоо худалдан авалт хийх нь ашигтай. Энэ бол төв банк болон ард иргэдийн хоорондох үнэн зөв мэдээллийн хооронд үүсэх амьд харилцаа билээ.

   “Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого” судлагдсан байдлаас сонирхуулъя.

   Bernanke (1999) нь урт хугацаанд төв банкны нөлөөлж чадах цор ганц макро эдийн засгийн үзүүлэлт бол инфляци бөгөөд ажил эрхлэлт гэх мэт бусад эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд бараг нөлөөгүй болохыг харуулсан.

Brenanke  Америкийн эдийн засагч. 2006-2014 оны хооронд Америкийн Нэгдсэн Улсын төв банк болох Холбооны Нөөцийн Банкны ерөнхийлөгчөөр ажилласан.

 Mishkin (2004) хөгжиж буй орны хувьд Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого”-г ашиглах боломжийг Бразил, Чили улсын туршлагад үндэслэн судалсан.

Frederic Mishkin   Колумбын Бизнесийн Сургуулийн Профессор. 2006 оноос 2008 оны хооронд Холбооны Нөөцийн Системийн Удирдах Зөвлөлийн гишүүн байжээ.

 “Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого”-н цар хүрээ

  Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого”-г хэрэгжүүлж буй төв банкуудын тоо 1990-ээд оноос хойш үлэмж хэмжээгээр нэмэгдэж байна.

 • Хөгжингүй орнууд: Шинэ Зеланд, Канад, Их Британи, Авсрали, Испани, Швед, Израйль
 • Хөгжиж буй орнууд: Чили, Мексик, Польш, Бразил, Өмнөд Африк, 
Колумб, Чех, Унгар, Перу, Филиппин, Өмнөд Солонгос, 
Тайланд, Финлянд болон Латин Америкийн орнууд

   Хэрвээ төв банк нь олон нийтэд ил тод бус, Засгийн Газраасаа тусдаа шийдвэр гаргах эрхгүй, хэлсэн амандаа хүрдэггүй байвал яах вэ?

  Энэ нь маш их аюултай. Эдийн засгийн хүндхэн үед иргэд болон хөрөнгө оруулагчид тухайн улсын төв банкинд итгэх итгэлээ алдана. Тиймээс хөрөнгө оруулагчид санхүүгийн хохирол амсахгүйн тулд аль болох хурдан хугацаанд хөрөнгөө татаж, иргэд нь үндэсний мөнгөн тэмдэгтээ ашиглахаас айж, гадны мөнгөн тэмдэгтийг ашиглах эсвэл гадны банкинд мөнгөө хадгалуулна. Ингэснээр тухайн улсын мөнгөн тэмдэгтийн үнэ цэнэ буурч, зүгээр үнэгүй цаас болно. Улмаар эдийн засаг тэр чигтээ хямрах маш том эрсдлийг дагуулж байдаг. Энэ нь “Үндэсний мөнгөн тэмдэгт” тогтворгүй болно гэсэн үг. Жишээ нь 2008 онд Зимбабве улсад 25 сая доллар нь 1 aм.доллартай тэнцэж байжээ. 100 тэрбум доллараар 3 өндөг авч байв.

image

image

      Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн тогтвортой байдал гэдэг нь тухайн улсын мөнгөн тэмдэгт худалдан авах чадвараа хадгална гэсэн үг. Халаасандаа буй мөнгөө цаас болчих вий гэсэн айдасгүйгээр мөнгөө хадгалуулж, хөрөнгө оруулалт хийж, түүнээсээ тогтмол ашиг олж байхыг хүсэх нь хэн бүхний хүсэл билээ. Үндэсний мөнгөн тэмдэгт тогтвортой байснаар ард иргэд, хувь хүн, албан байгууллага ирээдүйдээ итгэлтэй байж мөнгөний бодлого биеллээ олно. Бодлогын хэрэгжилтийн үр дүнд, улс орны эдийн засаг макро түвшинд ахих нь гарцаагүй.

Монгол Банкны тухай

          Манай улсын хувьд, Монгол Банкнаас олон нийтэд ил тод байхын тулд хэвлэмэл бүтээгдэхүүн, статистик мэдээллийг цахим хуудсаараа дамжуулан нийтлэхээс гадна хэвлэл мэдээллээр банкны үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг сар жилийн давтамжтайгаар цацдаг байна. Статистик мэдээллээс валютийн ханш, алтны үнэ, төв банкны үнэт цаасны хүү, инфляци зэрэг эдийн засгийн чухал тоо үзүүлэлтийг харж болохоос гадна мөнгө, санхүүгийн товчилсон тайлан, арилжааны банкуудын тайлан, санхүүгийн салбарын тоймтой танилцаж болно. Монгол Банкны уламжлалт хэвлэмэл бүтээгдэхүүн болох “Жилийн тайлан”, “Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар тухайн онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төсөл”, “Монгол Банкны судалгааны ажил”, “Санхүүгийн тогтвортой байдлын тайлан” зэргийг хэвлүүлэн УИХ, Засгийн Газрын гишүүд, төрийн байгууллагууд, арилжааны байгууллагууд, их, дээд сургууль, номын сангуудад хүргүүлдэг. / Жишээ болгож “Монгол Банкны 2013 оны ажлын тайлан”-г ашигласан материалд хавсаргав. / Мөн Монгол Банкны цахим хуудас сүүлийн жилүүдэд маш их шинэчлэл хийгдэж байна. Цахим хуудсанд Монгол Банкны талаарх бүхий л мэдээ мэдээллийг Англи, Монгол хэлээр сонирхох боломжтой. Мөн “Эдийн засгийн толгой”, “Гадаад секторын мэдээлэл” зэрэг дэд цэсүүдийг шинээр үүсгэж ажиллаж байна.

2013tailan undsen chiglel

                                                                                       Эх сурвалж : Монгол банк

Мөн оюутан залуусын дунд судалгааны ажил зэрэг тэмцээн уралдаан, ЕБС-иудад танин мэдэхүйн өдөрлөгүүдийг зохион байгуулдаг. Үүний дээр төв банкны талаарх анхан шатны мэдлэгийг бага наснаас нь эхлэн хүүхдийн сэтгэхүйд нийцсэн хүүхэлдэйн киногоор дамжуулан цэгцтэй заадаг нь ирээдүйн боловсон хүчинд үнэтэй хувь нэмэр оруулж байна. Эдийн засгийн мэдлэг нимгэн нэгэн ч олон нийтийн телевиз радио, ном товхимол, сонин сэтгүүлээс үнэн зөв мэдээллийг авах хэрэгтэй. Цаашдаа хэнд ч ойлгомжтой байх хэлбэрээр мэдээллийг цаг алдалгүй хүргэж байвал ард иргэдийн дуу хоолой ч бодитойгоор төв банкинд хүрч чадах болов уу.

     Төгсгөлд нь, Монгол улсын иргэд бид хаана ч хэзээ ч үнэн зөв мэдээллийг цаг тухайд нь авч, ил тод байдлыг шаардаж, өөрийн санал бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх нь ардчилсан нийгэмд амьдарч буй хэрэг гарах биз ээ.

Өсөхбаярын Үүлэн
Шиншү их сургууль
Монгол банк, Дотоод хяналт Үйл ажиллагааны эрсдэлийн газар, Дадлагын оюутан
2015.10.18

Ашигласан материал:

 1. Төв банкны бодлогын хэрэгслүүд
http://www.mongolbank.mn/moneypolicymethodology.aspx?id=04
 2. Инфляцийн тухай
  http://www.mongolbank.mn/easyeconomic.aspx
 3. What should central banks do? by Frederic S.Mishkin
page 12 Central banks should stress Transparence and Communication
  http://www.mongolbank.mn/documents/moneypolicy/00HOMER.pdf
 4. ИНФЛЯЦИЙГ ОНИЛОХ МӨНГӨНИЙ БОДЛОГО БА ТҮҮНИЙ МӨЧЛӨГИЙГ ӨДӨӨХ ШИНЖ Б. Цэнгүүнжав /СЭЗДС-БЭЗ-III курс
  /http://www.mongolbank.mn/documents/presentation/20111208/2.pdf
 5. Монгол банкны 2013 оны ажлын тайлан
  http://www.mongolbank.mn/documents/annualreport/2013.pdf
 6. One hundred billion dollars buy 3 eggs
  http://www.reliefmine.com/articles/economy/215-one-hundred-billion-dollars

Сэтгэгдэлүүд ( 11)

 • kobe 9 - 2018/11/04

  I'm also writing to make you understand of the awesome discovery my cousin's girl enjoyed reading through your site. She figured out a wide variety of details, with the inclusion of what it is like to have an incredible coaching nature to have other folks quite simply understand a number of tortuous issues. You actually did more than our desires. I appreciate you for delivering those precious, trusted, edifying and easy tips on this topic to Julie.

 • yeezy boost 350 v2 - 2018/11/03

  I needed to compose you a little bit of word to be able to say thank you once again over the nice secrets you have featured above. This is simply particularly open-handed with you to give openly exactly what a number of us might have advertised for an e book to end up making some dough for their own end, mostly considering that you could possibly have tried it in case you desired. The secrets also served to provide a easy way to be aware that other people have the same interest the same as my very own to find out a whole lot more when considering this condition. I am sure there are many more pleasurable occasions up front for individuals who find out your site.

 • longchamp - 2018/11/02

  Thank you for all your hard work on this blog. My daughter enjoys doing investigations and it is easy to see why. We hear all regarding the compelling ways you produce rewarding solutions by means of your website and even welcome contribution from some others on this area of interest plus my daughter is learning a great deal. Take advantage of the remaining portion of the new year. Your performing a fabulous job.

 • nike roshe - 2018/11/02

  I wish to convey my admiration for your generosity giving support to folks who really need help on this one study. Your real dedication to getting the message all around turned out to be incredibly invaluable and has frequently allowed those like me to reach their desired goals. This helpful guidelines entails this much to me and much more to my fellow workers. Thanks a ton; from all of us.

 • mlb jerseys - 2018/11/01

  I want to show my admiration for your generosity supporting men who require assistance with your field. Your real commitment to getting the message up and down had been extremely advantageous and has regularly made men and women much like me to attain their desired goals. Your own invaluable recommendations can mean so much to me and a whole lot more to my colleagues. Warm regards; from everyone of us.

 • cheap nfl jerseys - 2018/10/30

  I actually wanted to develop a simple remark so as to say thanks to you for some of the lovely tips and hints you are showing at this site. My time intensive internet look up has finally been paid with high-quality concept to exchange with my partners. I 'd say that most of us website visitors are undeniably fortunate to be in a superb site with many wonderful professionals with insightful tricks. I feel pretty blessed to have come across your site and look forward to tons of more enjoyable moments reading here. Thank you once again for everything.

 • adidas superstar - 2018/10/29

  I simply wanted to construct a remark so as to say thanks to you for the pleasant recommendations you are placing at this website. My long internet look up has at the end of the day been paid with reasonable strategies to write about with my neighbours. I 'd tell you that most of us site visitors actually are unequivocally fortunate to dwell in a fine website with many lovely professionals with helpful methods. I feel rather privileged to have seen your site and look forward to many more enjoyable times reading here. Thanks a lot once more for all the details.

 • caterpillar boots - 2018/10/29

  My spouse and i felt absolutely more than happy when Peter managed to do his preliminary research with the precious recommendations he came across from your web pages. It is now and again perplexing to simply continually be giving out ideas which usually many others may have been making money from. And we all fully grasp we've got the website owner to thank for that. The type of explanations you have made, the easy website navigation, the relationships you make it easier to instill - it is all extraordinary, and it's leading our son and the family feel that this article is brilliant, and that's highly pressing. Thank you for all the pieces!

 • hermes birkin - 2018/10/28

  I must show some appreciation to this writer just for rescuing me from such a problem. Because of surfing through the the web and finding basics that were not productive, I was thinking my life was over. Existing without the strategies to the difficulties you have resolved all through your good site is a crucial case, and those which might have adversely damaged my career if I hadn't discovered your site. Your good ability and kindness in touching all the pieces was very useful. I don't know what I would've done if I hadn't come across such a step like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks very much for your reliable and sensible help. I won't think twice to propose your blog post to any person who desires recommendations on this area.

 • nike air max 90 - 2018/10/27

  Thanks for all of your hard work on this blog. My niece enjoys going through internet research and it's really obvious why. A number of us notice all of the lively tactic you produce important guidelines via your website and in addition cause contribution from others on this concern while my child is always learning so much. Enjoy the remaining portion of the year. You're the one conducting a fabulous job.

 • michael kors outlet online - 2018/10/25

  I simply desired to thank you so much yet again. I do not know the things that I would've carried out in the absence of those methods provided by you directly on my field. It seemed to be an absolute daunting concern for me, but taking a look at a new skilled fashion you handled it made me to leap for delight. I'm grateful for the guidance and sincerely hope you are aware of an amazing job you are always providing training most people with the aid of a web site. I am certain you haven't got to know any of us.

Санал болгож байна

© 2018 | Ихнүдэн