Үелэх системд шинээр 4 элемент нэмэгдлээ.

Дэлхий даяар , шинжлэх ухаан түүний нээлтүүд, тэр тусмаа шинэ элементийн нээлт нь том мэдээ болсоор ирсэн. Тэгвэл энэ жил шинээр 4-н элемент нээгдэж, үелэх системд оруулж, ИЮПАК нэршил өгчээ.
Тэдгээр нь үелэх системийн дугаараар 113, 115, 117, 118дах элементүүд болно.
ИЮПАК-ийн албан ёсны хуудсанд зарлагдсанаар дээрх элементүүдийн нэр нь
113 НИХОНИУМ
115 МОСКОВИУМ
117 ТЕННИСИН
118 ОГАНЕСОН
болох аж.
Элемэнтүүдийн нэршил юунаас үүдэлтэй, яаж сонгогддог вэ? гэвэл ерөнхийдөө

  1. Эртний домог судрын нэр, дүрийн нэр
  2. Ойролцоо бодисын нэр
  3. Газар, бүс нутгийн нэр
  4. Элементийн онцлогын нэр
  5. Нээсэн эрдэмтний нэрээр нэрлэгддэг байна.

element
Шинээр нэрлэгдсэн 4н элементийг харвал 3 нь нээлт хийгдсэн газрын нэр, нэг нь эрдэмтний нэр байжээ.
 

Please follow and like us:

Leave A Reply

Your email address will not be published.