Дэлхийн хэвлэлд Хэрхэн Худалдааг Хүн Бүрийн Амьдралд Хүртээмжтэй Болгох Вэ
 • 2016/10/06
 • 264
 • 62

Их Нүдэн сайтын шинэ булан болох “Дэлхийн Хэвлэлд” буланд маань дэлхийн алдартай сонин, сэтгүүлд гарч буй уншигч түмэнд маань хэрэг болохуйц, уншууштай гэх нийтлэлүүдийг сонгон авч орчуулан хүргэж байна. Анхны дугаарт маань 2016 оны 10 сарын 5 өдрийн Уолл Стрийт Журналд гарсан Олон Улсын Валютын Сангийн Тэргүүн Кристин Лагардэ, Дэлхийн Банкны Ерөнхийлөгч Жим Йонг Ким, Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын Ерөнхий Захирал Роберто Азэвэдо нарын бичсэн нийтлэлийг орчуулан хүргэж байна. Таалан сонирхоно уу.

Вашингтон хотноо Олон Улсын Валютын Сан, Дэлхийн Банкны тогтмол уулзалтанд орж буй дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн лидерүүдийн ихэнх нь эх орондоо харихдаа сэтгэл гундуу дүр төрхтэй учрах болов уу. Өнөөдөр олон улс даяар худалдаанд итгэх итгэл байхгүй болж, гадаад худалдаанаас дотоодын эдийн засгаа хамгаалах үзэл санаа газар авч, дэлхийн худалдааны өсөлт удааширч, үр бүтээмжийн өсөлт унаад байна. Ялангуяа хөгжингүй орнуудын эдийн засгийн өсөлт хэт удааширч, харилцан тэгш бус өсөлтийг үзүүлж буй нь дэлхийн эдийн засгийн өсөлт, тэгш байдлыг хангаж ирсэн нээлтэй худалдааны бодлогонд сүүдэр татуулаад байна.

Эдийн засгийн өсөлтийн удааширалт, гаднаас дотоодыг хамгаалах бодлогын сөрөг нөлөөллийг үгүй болгохын тулд бид худалдааг гол хөдөлгөгч хүч болгох ёстой. Олон улсын хамтын ажиллагааны замаар бид нээлттэй байдал, эдийн засгийн интеграцийн ач тусыг хөгжиж буй орны жижиг бизнес эрхлэгчидэд хүртэл хүргэх ёстой байна. Мөн бид дээрх бодлогын нөлөөгөөр хохирол амсах талыг хүртэл анхаарахаа умартаж болохгүй.

Нэг зүйлийг энд тодорхой болгоё. Худалдаа гэдэг бол худалдааг зогсоох эд биш. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, баялагийг бий болгох, дэлхийн ядуурлыг бууруулах хэрэгсэл юм. Нээлттэй зах зээлийн ачаар, хүн бүр олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүлээн авах боломжтой болж, бүтээлч шинэ санаа дэлхий даяар хурдацтай тархаж, олон аж ахуйн нэгж байгууллагууд гадны том зах зээлүүдэд нэвтрэх боломжтой болдог.

2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын өмнөх арван жилд, Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын замаар хийгдсэн олон талт бодлогууд нь дэлхийн эдийн засгийн өсөлтөнд онцгой хувь нэмэр оруулсан. Хөгжиж буй орнууд дэлхийн худалдааны сүлжээнд нэвтэрснээр гаднаас хөрөнгө оруулалтыг татаж, олон сая ажлын байрыг бий болгосноор ядуурлаас ангижирч байна.

Гэвч сүүлийн жилүүдэд олон улсын худалдаа амьжиргааны түвшинг сайжруулах үүргээ биелүүлж чадсангүй. 2012 оноос хойш олон улсын худалдаа ердөө гуравхан хувь өссөн. Энэхүү үзүүлэлт нь хямралын өмнөх 10 жилийн үеийн худалдааны өсөлтийн талд нь ч хүрэхгүй хувь юм. Өнгөрсөн онуудад бараа бүтээгдэхүүний худалдаа огт өсөөгүй байх жишээтэй.

Он жил дамжин буй энэхүү худалдааны дорой өсөлт нь орчин үеийн түүхэнд ажиглагдаагүй тохиолдол юм. Үр дүнд нь олон улсын хөрөнгө оруулалт суларч болон эдийн засгийн өсөлт унав. Бидний сүүлд хийгдсэн судалгаанаас үзвэл, хөрөнгө оруулалт суларсан, эдийн засгийн  өсөлт унасан гэхээс илүү олон улсын худалдааны өсөлт доройтсон нь олон сөрөг зүйлсийн шалтгаан болж байгаа нь тодорхой болсон. Худалдааны реформын удаан хэрэгжилт, шинээр тарифийн санаачилга, тарифгүй бүсийг цуцлах, түүнд саад хийх зэрэг нь олон улсын худалдааг улам доройтуулах шалтгаан болж байна.

Үүний эсрэг юу хийх ёстой нь тодорхой. Эдийн засгийн өсөлт болон хөгжлийг дэмжих худалдааг дахин сэргээхийн  тулд нийт эрэлтийг ихэсгэх, бүтцийн өөрчлөлтийг хийх макро эдийн засгийн бодлого нэн шаардлагатай.

Засгийн Газар болон Олон Улсын Байгууллагууд нээлттэй худалдааг дэмжиж үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Үүндээ хэрхэн худалдаа нь инноваци, ажил эрхлэлт, амьдралын түвшин, бизнес эрхлэх орчинг сайжруулдаг, нэмэгдүүлдэг болохыг тодорхой болгох нь чухал. Мөн дан ганц эерэг тал ч бус худалдаанаас үүсч болох сөрөг төл, эрсдэлүүдийг хүртэл ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тодорхой болгох нь чухал.

Бид бүхэн үйлчилгээний салбар болон интернэт худалдаан дахь худалдаа эрхлэх саад тотгорыг бууруулахын тулд хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Дэлхийн эдийн засгийн нийт үйл ажиллагааны гуравны хоёрыг дангаараа бүрдүүлэх болсон үйлчилгээний салбарт өдгөө 30-40 хувийн тариф байна гэдэг үнэхээр цочирдмоор. Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын үйлчилгээний салбар дахь худалдааны талаарх цаашдын амбицитай зөвшилцөл  нь үр өгөөж, дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийг өсгөх бүрэн боломжтой.

Засгийн Газрууд ч эхэлснээ дуусгах хэрэгтэй байна. Жишээлбэл, Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын Худалдааг Эрчимжүүлэх Гэрээ (Trade Facilitation Agreement) байна. Энэхүү гэрээ нь зарим улсын худалдааны зардлын 15 хувийг нь байхгүй болгож тэдгээрийг олон улсын худалдааны сүлжээнд орох оролцоог нэмэгдүүлнэ. Энэхүү гэрээг ажил хэрэг болгож амжаагүй Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын гишүүн орнууд маань  энэ он дуусахаас өмнө эцэслэн шийдвэрлэх хэрэгтэй байна.

Худалдааг Эрчимжүүлэх Гэрээ нь хөгжиж буй орнуудын экспортыг олон талтай болгох, шинэ зах зээлд нэвтрүүлэх ач холбогдолтой юм. Нэн ядуу байгаа орнуудад туслахын тулд илүү өргөн арга хэмжээ авах ч хэрэг байна. Эдгээр улс орнуудад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ чөлөөтэй экспортлох боломж алга. Тэдэнд худалдааг эрчимтэй явуулах дэд бүтэц хэрэгтэй байна. Мөн эмэгтэйчүүдийн худалдаа эрхлэх, бизнес эрхлэх орчинг бүрдүүлэхийн тулд жендерийн асуудлыг шийдэх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчидэд тулгарч буй бусад асуудлуудыг хөндөж анхаарах нь чухал.

Хэдийгээр худалдаа нь олон талын ач тустай ч, олон хүмүүс ач тусыг нь хүртэж чадалгүй ард хоцорсоор. Автоматжуулалт зэрэг технологийн болон бусад хүчин зүйлээс ч шалтгаалж ажилгүйдэл, цалингийн зогсонги байдал бодит биелэлээ болж, олон хүний аж амьдралыг хойш нь татаж байна.

Дотоодын зөв бодлогыг явуулснаар, худалдаа нь хүн бүрийн амьдралд эерэгээр нөлөөлөх боломжтой. Засгийн Газрууд боловсрол, ажлын байрны дадлагажуулалтанд хөрөнгө оруулалт хийх, худалдаанаас болж хохирол амсаж буй ард иргэдээ  түр зуурын орлогын эх үүсвэрээр хангах, тэдэнд ажил хайхад нь туслах, дэмжих зэргийг бодлогыг улс орныхоо эрх ашигтайгаа уялдуулан хэрэгжүүлэх нь чухал. Сингапур, Денмарк, Өмнөд Солонгос зэрэг улсууд дээрх хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Манай институтууд бусад улс орнуудыг дээрх бодлогыг хэрэгжүүлэх, улс орнууд өөр хоорондоо туршлагаа солилцох зэргийг дэмжиж чадна.

Худалдааг өсөлтийн гол хөдөлгөгч хүч болгон өөрчлөх, дэлхийн ядуурлыг бууруулах зорилгодоо хүрэхийн тулд худалдааны нэгдмэл байдлыг халах бус улам эрчимжүүлэх нь нэн чухал юм. Дотоодын сайн бодлогыг нээлттэй эдийн засагтай хамтран хэрэгжүүлснээр худалдаа нь тэгш хуваарилагдсан нэмэлт баялагийг бүтээх юм.

(Эх сурвалж:

The Wall Street Journal, Wednesday, October 5, 2016, “How to Make Trade Work For Everyone”)

Гол санааг нэгтгэвэл (Энэ хэсэг нь орчуулгын эх сурвалжид ороогүй болно)

 • Худалдаа нь эдийн засгийн өсөлт, амьжиргааны түвшинг сайжруулах, тэгш байдлыг бий болгох гол хөдөлгөгч хүч юм.
 • Дотоодын эдийн засгийг дэмжих макро эдийн засгийн зөв бодлого нь худалдааг зөв замд нь чиглүүлэх, эрчимжүүлэх чухал хэрэгсэл.
 • Улс орнууд өөр хоорондоо туршлагаа хуваалцах, Олон Улсын Валютын Сан, Дэлхийн Банк, Дэлхийн Худалдааны Байгууллага зэрэг том институтуудын хамтын ажиллагаагаар эдийн засгийн өсөлтөнд тулгарч буй асуудлуудаа шийдэж чадна.

 
 

Сэтгэгдэлүүд ( 62)

 • golden goose - 2018/11/14

  I wanted to write you a tiny remark to thank you so much once again on the great tricks you have provided on this website. It has been simply particularly open-handed with people like you to present freely what a number of us could have distributed as an ebook to help make some cash for themselves, even more so seeing that you might well have tried it in case you decided. The good tips likewise served to be a good way to fully grasp other people have the same dream really like mine to know the truth a little more when it comes to this issue. Certainly there are several more pleasurable instances ahead for individuals who browse through your site.

 • adidas ultra boost 3.0 - 2018/11/14

  I am just commenting to make you know what a remarkable discovery my child found reading your site. She came to find numerous issues, which included what it's like to have an excellent coaching nature to make the others without difficulty master some complicated subject areas. You really did more than visitors' expected results. I appreciate you for supplying these great, healthy, educational and also easy tips about this topic to Gloria.

 • golden goose - 2018/11/13

  I have to show my respect for your generosity supporting those individuals that actually need guidance on that topic. Your personal commitment to passing the solution across was definitely productive and has allowed men and women like me to realize their ambitions. Your insightful report signifies this much a person like me and even more to my colleagues. Best wishes; from all of us.

 • adidas superstar - 2018/11/12

  I want to show some appreciation to you just for bailing me out of this type of crisis. As a result of looking through the internet and obtaining opinions which are not powerful, I figured my entire life was gone. Existing without the approaches to the issues you have solved through the guideline is a critical case, and the ones that would have badly damaged my entire career if I hadn't discovered your blog. Your main competence and kindness in dealing with everything was precious. I'm not sure what I would've done if I hadn't come upon such a point like this. I can now relish my future. Thanks very much for your professional and sensible help. I will not hesitate to propose your web blog to anyone who should get tips about this subject matter.

 • adidas nmd - 2018/11/11

  I am also writing to make you understand what a wonderful encounter my friend's daughter undergone browsing the blog. She even learned too many pieces, most notably how it is like to have an amazing teaching nature to make the others smoothly comprehend several extremely tough subject areas. You undoubtedly exceeded people's expected results. Thanks for rendering those important, trustworthy, edifying and as well as fun thoughts on that topic to Julie.

 • longchamps - 2018/11/10

  I actually wanted to write a small message to appreciate you for these fabulous tricks you are giving at this site. My considerable internet lookup has at the end of the day been recognized with excellent facts to go over with my best friends. I would point out that many of us readers actually are very fortunate to exist in a fabulous community with very many special people with very beneficial basics. I feel very privileged to have seen your entire webpage and look forward to some more amazing moments reading here. Thanks once again for a lot of things.

 • adidas tubular - 2018/11/09

  My spouse and i ended up being now relieved Chris could deal with his preliminary research with the ideas he grabbed through the blog. It's not at all simplistic to simply continually be giving for free solutions which people today might have been selling. And we also discover we've got the writer to give thanks to because of that. The most important explanations you have made, the straightforward website menu, the relationships you can make it easier to create - it's all wonderful, and it is making our son and the family do think the theme is fun, which is certainly seriously vital. Thanks for everything!

 • kobe shoes - 2018/11/08

  Thanks a lot for giving everyone remarkably memorable possiblity to read from here. It can be very cool and also jam-packed with a great time for me and my office peers to search your site no less than three times in one week to learn the latest guidance you will have. And of course, we're usually happy considering the beautiful points you serve. Some 1 tips in this posting are essentially the most impressive we've had.

 • adidas ultra boost uncaged - 2018/11/08

  I am writing to let you understand of the impressive discovery my friend's princess gained visiting the blog. She picked up a good number of things, with the inclusion of what it's like to possess an incredible teaching character to get the mediocre ones smoothly know just exactly a number of multifaceted subject matter. You undoubtedly surpassed her expectations. Thank you for coming up with these powerful, dependable, revealing and unique thoughts on that topic to Gloria.

 • jordan 12 - 2018/11/08

  I as well as my pals appeared to be examining the great guides from the website and all of the sudden I had a terrible feeling I never expressed respect to the web site owner for those tips. Most of the people appeared to be consequently glad to see all of them and have now simply been tapping into them. Many thanks for simply being indeed kind and also for having these kinds of useful things most people are really desirous to learn about. My honest regret for not expressing gratitude to you sooner.

 • nike roshe - 2018/11/06

  I have to show appreciation to you just for bailing me out of this type of issue. Because of looking through the world wide web and finding strategies that were not helpful, I believed my life was over. Existing without the answers to the difficulties you've fixed as a result of the article content is a critical case, as well as the ones that could have negatively affected my career if I had not discovered your site. Your good ability and kindness in controlling a lot of things was precious. I'm not sure what I would've done if I had not discovered such a subject like this. I'm able to now look ahead to my future. Thanks a lot very much for your professional and amazing guide. I will not hesitate to suggest your web site to any individual who would need guide on this subject.

 • stephen curry 5 - 2018/11/06

  I am only commenting to let you be aware of of the fine discovery our girl obtained using your web page. She came to understand too many details, with the inclusion of what it's like to have a wonderful coaching style to make other individuals very easily learn selected hard to do things. You undoubtedly did more than our expected results. Many thanks for giving such effective, trustworthy, educational not to mention easy tips about the topic to Gloria.

 • fila shoes - 2018/11/04

  I would like to show appreciation to you for rescuing me from such a challenge. As a result of checking throughout the online world and getting views that were not powerful, I was thinking my entire life was gone. Living devoid of the strategies to the difficulties you have sorted out through your article content is a crucial case, as well as those which might have negatively affected my entire career if I had not discovered your website. Your good know-how and kindness in dealing with all the details was crucial. I don't know what I would have done if I hadn't discovered such a stuff like this. I'm able to now look ahead to my future. Thanks a lot so much for your specialized and effective guide. I won't think twice to refer your web page to any person who needs counselling on this problem.

 • golden goose - 2018/11/02

  I simply wanted to appreciate you yet again. I'm not certain the things I might have carried out without the actual hints documented by you about this industry. It truly was a horrifying difficulty in my circumstances, nevertheless being able to view the very specialised fashion you managed it made me to leap with gladness. I am happy for your advice and as well , hope you recognize what a great job you happen to be providing training many people using a site. More than likely you haven't come across any of us.

 • tory burch handbags - 2018/11/02

  I wish to express some appreciation to this writer just for rescuing me from this type of matter. Just after looking out through the world wide web and getting ways that were not pleasant, I figured my entire life was gone. Living devoid of the approaches to the issues you've fixed by way of your good guideline is a crucial case, as well as the kind that could have badly affected my career if I had not discovered your web blog. That skills and kindness in dealing with almost everything was tremendous. I'm not sure what I would have done if I had not encountered such a point like this. I am able to at this point relish my future. Thanks so much for your professional and result oriented guide. I won't hesitate to recommend the blog to any individual who needs and wants counselling about this topic.

 • yeezy - 2018/11/01

  Thanks so much for providing individuals with an extraordinarily remarkable chance to read from this site. It is often very good and packed with a lot of fun for me and my office mates to search your website at a minimum thrice per week to learn the fresh stuff you have. And of course, I'm always satisfied with all the good advice served by you. Some 4 facts in this post are undeniably the most suitable I have ever had.

 • yeezy wave runner 700 - 2018/11/01

  Needed to put you a bit of note to thank you as before for all the striking strategies you've featured here. It has been simply seriously generous with you to deliver extensively all that a few individuals might have advertised for an e book to make some money for themselves, even more so now that you might have tried it in the event you wanted. The good ideas additionally served as the good way to recognize that other people have a similar desire much like my personal own to learn somewhat more around this problem. I'm certain there are thousands of more fun opportunities ahead for those who read carefully your blog post.

 • michael kors outlet - 2018/10/31

  I wanted to create you that bit of remark to be able to say thanks a lot yet again for your personal superb principles you have featured above. It was really extremely generous of people like you to allow publicly what a number of us could have distributed for an ebook in order to make some bucks on their own, certainly given that you might have done it if you ever desired. The thoughts in addition served to provide a fantastic way to fully grasp other individuals have the same fervor just like my very own to find out very much more when it comes to this condition. Certainly there are a lot more fun occasions in the future for individuals that find out your website.

 • nmd - 2018/10/30

  I simply wanted to construct a simple remark so as to express gratitude to you for all of the fantastic pointers you are giving here. My time-consuming internet lookup has at the end of the day been honored with beneficial facts and techniques to exchange with my companions. I 'd say that many of us site visitors actually are undeniably blessed to live in a superb community with many awesome individuals with useful principles. I feel really blessed to have encountered the webpages and look forward to some more amazing moments reading here. Thanks once again for a lot of things.

 • kd 10 - 2018/10/30

  Thanks a lot for giving everyone an extraordinarily splendid opportunity to read articles and blog posts from this web site. It can be so awesome plus packed with amusement for me and my office friends to search your site a minimum of 3 times every week to read the new stuff you have got. Of course, I'm usually fulfilled with your terrific tips you give. Selected 1 ideas in this article are particularly the very best we have all had.

 • ysl - 2018/10/29

  I'm just writing to make you know what a remarkable discovery our daughter found viewing yuor web blog. She realized numerous details, which include how it is like to possess an excellent helping character to make certain people very easily have an understanding of chosen extremely tough issues. You truly did more than our own expectations. Thanks for churning out these priceless, healthy, edifying and even unique tips on that topic to Janet.

 • longchamp bags - 2018/10/28

  I have to show thanks to the writer for bailing me out of this type of scenario. Right after surfing through the the web and getting things that were not beneficial, I believed my life was well over. Living without the solutions to the problems you have fixed through this posting is a critical case, as well as those which may have adversely damaged my entire career if I hadn't discovered your web site. The training and kindness in dealing with the whole thing was very helpful. I don't know what I would have done if I hadn't discovered such a thing like this. I'm able to at this moment relish my future. Thanks a lot very much for the skilled and amazing help. I won't think twice to refer your web sites to anyone who needs guidance about this matter.

 • balenciaga triple s - 2018/10/28

  I must show my admiration for your generosity supporting people who absolutely need assistance with in this area of interest. Your real commitment to getting the solution all-around has been incredibly helpful and have continually made others like me to get to their pursuits. Your informative guidelines denotes a great deal to me and additionally to my mates. Warm regards; from each one of us.

 • nike react - 2018/10/27

  Thanks for all your effort on this blog. Kate takes pleasure in managing investigation and it's obvious why. Most of us notice all relating to the compelling form you render worthwhile tricks by means of the website and therefore improve participation from other individuals on this issue while our own child is truly discovering a lot of things. Enjoy the rest of the year. You are performing a stunning job.

 • calvin klein outlet - 2018/10/26

  I wanted to write down a simple comment to say thanks to you for all the marvelous points you are giving here. My extended internet look up has at the end been paid with professional facts and techniques to write about with my friends and classmates. I would assume that we readers are very blessed to exist in a superb community with many special people with helpful concepts. I feel extremely fortunate to have come across your website and look forward to tons of more fabulous minutes reading here. Thank you again for a lot of things.

 • Adidas NMD R1 Footlocker Exclusive Black Red White - 2018/10/25

  I wanted to develop a brief word so as to thank you for these unique information you are placing here. My prolonged internet search has at the end of the day been paid with reputable facts and techniques to talk about with my close friends. I 'd state that that we visitors are very much endowed to exist in a great network with very many marvellous individuals with valuable basics. I feel somewhat lucky to have used your entire weblog and look forward to so many more fun moments reading here. Thank you once more for a lot of things.

 • hermes outlet - 2018/10/25

  I have to get across my admiration for your kindness in support of visitors who really need assistance with the niche. Your special dedication to getting the solution all-around became really useful and have continually permitted associates just like me to reach their desired goals. Your amazing insightful key points signifies a lot to me and substantially more to my fellow workers. Thanks a ton; from all of us.

 • tom ford glasses - 2018/08/29

  Nice post. I study one thing tougher on totally different blogs everyday. It can all the time be stimulating to learn content from different writers and apply somewhat something from their store. I抎 prefer to make use of some with the content material on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

 • yeezy boost - 2018/08/28

  I would like to show my thanks to this writer just for bailing me out of such a trouble. As a result of checking throughout the the web and coming across principles which were not helpful, I figured my life was gone. Being alive minus the answers to the problems you have fixed by way of your site is a serious case, and the ones that would have in a wrong way affected my career if I hadn't noticed your site. Your actual mastery and kindness in handling every part was crucial. I don't know what I would have done if I hadn't encountered such a step like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks so much for your expert and result oriented help. I will not think twice to recommend your blog post to anybody who should have tips on this matter.

 • nike zoom - 2018/08/28

  I抎 must examine with you here. Which is not one thing I often do! I enjoy reading a submit that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 • golden goose - 2018/08/27

  The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to learn, however I truly thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might repair in the event you werent too busy in search of attention.

 • adidas nmd runner - 2018/08/27

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?

 • nike air zoom - 2018/08/26

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?

 • yeezy boost 350 - 2018/08/25

  I抎 have to verify with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a publish that may make individuals think. Also, thanks for permitting me to comment!

 • yeezy boost - 2018/08/25

  I'm just commenting to let you be aware of what a fabulous discovery my wife's child encountered going through your web page. She came to find many things, with the inclusion of how it is like to have an amazing coaching mood to let the mediocre ones without problems grasp several tricky subject areas. You actually exceeded my expectations. I appreciate you for showing such warm and friendly, dependable, explanatory and also cool guidance on the topic to Kate.

 • pg 1 - 2018/08/25

  you may have a fantastic weblog here! would you wish to make some invite posts on my blog?

 • Adidas NMD x YEEZY 350 Black - 2018/08/24

  I needed to compose you the little note to be able to say thank you yet again considering the magnificent tips you've documented on this page. This is certainly shockingly generous of you to convey unhampered precisely what a few people might have offered for an electronic book to generate some cash for their own end, specifically considering the fact that you might well have tried it in case you considered necessary. The concepts likewise acted to provide a easy way to understand that other people have the same keenness just like mine to realize way more concerning this issue. I know there are millions of more fun situations ahead for people who scan your blog.

 • nike air max - 2018/08/24

  There are actually quite a lot of details like that to take into consideration. That could be a great point to convey up. I offer the ideas above as general inspiration however clearly there are questions like the one you convey up where the most important thing will be working in trustworthy good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, however I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys feel the impression of only a moment抯 pleasure, for the rest of their lives.

 • nike air force 1 - 2018/08/23

  There are some attention-grabbing deadlines on this article however I don抰 know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I'll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as nicely

 • vapormax - 2018/08/23

  Howdy! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice information you have got right here on this post. I can be coming again to your weblog for more soon.

 • adidas gazelle - 2018/08/22

  You made some first rate points there. I seemed on the internet for the problem and found most people will go along with with your website.

 • moncler jackets - 2018/08/22

  I抎 should check with you here. Which is not one thing I often do! I enjoy reading a submit that may make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 • yeezy boost 350 - 2018/08/22

  I as well as my guys were found to be digesting the excellent tactics from your website then before long developed a horrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for them. My young boys appeared to be absolutely stimulated to learn them and already have seriously been making the most of those things. Appreciate your indeed being quite kind and for obtaining such perfect resources most people are really needing to understand about. Our own honest apologies for not saying thanks to earlier.

 • links of london - 2018/08/21

  After examine a couple of of the weblog posts on your website now, and I really like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and shall be checking back soon. Pls check out my site as well and let me know what you think.

 • nike polo shirts - 2018/08/20

  This site is known as a stroll-by means of for all the data you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and also you抣l definitely discover it.

 • nike zoom - 2018/08/20

  After study a couple of of the weblog posts in your website now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and can be checking again soon. Pls take a look at my website as effectively and let me know what you think.

 • jordan 1 off white - 2018/08/19

  Your house is valueble for me. Thanks!?

 • adidas ultra boost 3.0 - 2018/08/19

  I'm commenting to let you know what a wonderful experience my friend's daughter developed going through your site. She realized some pieces, with the inclusion of how it is like to have a very effective giving nature to have many people quite simply grasp chosen tricky matters. You actually surpassed readers' expectations. Thanks for imparting those interesting, safe, edifying and also easy guidance on that topic to Lizeth.

 • Adidas NMD PK Runner Retro White - 2018/08/18

  I must point out my admiration for your kindness for people who absolutely need help on this important study. Your personal commitment to getting the message around had been really helpful and have without exception helped many people like me to achieve their goals. This valuable advice signifies so much a person like me and extremely more to my fellow workers. Many thanks; from all of us.

 • michael kors - 2018/08/18

  There's noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain good points in options also.

 • adidas nmd r1 - 2018/08/18

  An interesting dialogue is value comment. I feel that it is best to write extra on this matter, it may not be a taboo subject but generally people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 • jordan 11 retro - 2018/08/17

  This really answered my problem, thank you!

 • kyrie 4 - 2018/08/16

  This web page is mostly a stroll-by way of for the entire info you needed about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and also you抣l positively discover it.

 • ultra boost - 2018/08/16

  A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And he the truth is purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If possible, as you turn into experience, would you mind updating your weblog with extra details? It's extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 • yeezy boost - 2018/08/15

  I precisely desired to say thanks all over again. I'm not certain the things that I would have sorted out without the opinions shown by you regarding that subject matter. It previously was a daunting scenario for me personally, but coming across this professional avenue you treated it forced me to leap over fulfillment. I'm happy for the service and even trust you realize what an amazing job your are doing instructing the others all through your website. Most likely you've never encountered all of us.

 • nike shoes - 2018/08/15

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nevertheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss downside? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 • yeezy boost 700 - 2018/08/14

  After research a number of of the weblog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and shall be checking again soon. Pls try my website online as well and let me know what you think.

 • russell westbrook shoes - 2018/08/14

  This actually answered my downside, thank you!

 • moncler outlet - 2018/08/13

  There are actually loads of details like that to take into consideration. That may be a nice point to convey up. I supply the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you deliver up the place a very powerful thing might be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, but I'm sure that your job is clearly recognized as a good game. Both girls and boys really feel the influence of just a second抯 pleasure, for the rest of their lives.

 • michael kors outlet - 2018/08/12

  Spot on with this write-up, I actually assume this web site wants much more consideration. I抣l in all probability be again to learn much more, thanks for that info.

 • Adidas NMD R1 Runner Tech Steel Unity Blue - 2018/08/12

  I am just writing to let you understand what a incredible experience our child experienced reading yuor web blog. She figured out some things, most notably what it is like to possess an incredible teaching style to get many more smoothly completely grasp various extremely tough subject matter. You undoubtedly did more than people's desires. Many thanks for supplying those powerful, healthy, revealing and as well as easy tips on your topic to Ethel.

 • yeezy boost 350 v2 - 2018/08/12

  I needed to send you that little bit of observation to help give many thanks yet again on your nice ideas you have shown in this case. It was really surprisingly open-handed with you to present freely just what a lot of folks would've supplied for an electronic book to end up making some dough for themselves, primarily given that you might have done it in case you considered necessary. Those principles additionally acted as the fantastic way to comprehend other people online have a similar interest much like my very own to grasp way more with regard to this matter. I think there are numerous more enjoyable occasions up front for individuals who browse through your site.

Санал болгож байна

© 2018 | Ихнүдэн