Дэлхийн хэвлэлд Хэрхэн Худалдааг Хүн Бүрийн Амьдралд Хүртээмжтэй Болгох Вэ
 • 2016/10/06
 • 173
 • 35

Их Нүдэн сайтын шинэ булан болох “Дэлхийн Хэвлэлд” буланд маань дэлхийн алдартай сонин, сэтгүүлд гарч буй уншигч түмэнд маань хэрэг болохуйц, уншууштай гэх нийтлэлүүдийг сонгон авч орчуулан хүргэж байна. Анхны дугаарт маань 2016 оны 10 сарын 5 өдрийн Уолл Стрийт Журналд гарсан Олон Улсын Валютын Сангийн Тэргүүн Кристин Лагардэ, Дэлхийн Банкны Ерөнхийлөгч Жим Йонг Ким, Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын Ерөнхий Захирал Роберто Азэвэдо нарын бичсэн нийтлэлийг орчуулан хүргэж байна. Таалан сонирхоно уу.

Вашингтон хотноо Олон Улсын Валютын Сан, Дэлхийн Банкны тогтмол уулзалтанд орж буй дэлхийн улс орнуудын эдийн засгийн лидерүүдийн ихэнх нь эх орондоо харихдаа сэтгэл гундуу дүр төрхтэй учрах болов уу. Өнөөдөр олон улс даяар худалдаанд итгэх итгэл байхгүй болж, гадаад худалдаанаас дотоодын эдийн засгаа хамгаалах үзэл санаа газар авч, дэлхийн худалдааны өсөлт удааширч, үр бүтээмжийн өсөлт унаад байна. Ялангуяа хөгжингүй орнуудын эдийн засгийн өсөлт хэт удааширч, харилцан тэгш бус өсөлтийг үзүүлж буй нь дэлхийн эдийн засгийн өсөлт, тэгш байдлыг хангаж ирсэн нээлтэй худалдааны бодлогонд сүүдэр татуулаад байна.

Эдийн засгийн өсөлтийн удааширалт, гаднаас дотоодыг хамгаалах бодлогын сөрөг нөлөөллийг үгүй болгохын тулд бид худалдааг гол хөдөлгөгч хүч болгох ёстой. Олон улсын хамтын ажиллагааны замаар бид нээлттэй байдал, эдийн засгийн интеграцийн ач тусыг хөгжиж буй орны жижиг бизнес эрхлэгчидэд хүртэл хүргэх ёстой байна. Мөн бид дээрх бодлогын нөлөөгөөр хохирол амсах талыг хүртэл анхаарахаа умартаж болохгүй.

Нэг зүйлийг энд тодорхой болгоё. Худалдаа гэдэг бол худалдааг зогсоох эд биш. Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, баялагийг бий болгох, дэлхийн ядуурлыг бууруулах хэрэгсэл юм. Нээлттэй зах зээлийн ачаар, хүн бүр олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүлээн авах боломжтой болж, бүтээлч шинэ санаа дэлхий даяар хурдацтай тархаж, олон аж ахуйн нэгж байгууллагууд гадны том зах зээлүүдэд нэвтрэх боломжтой болдог.

2008 оны дэлхийн санхүүгийн хямралын өмнөх арван жилд, Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын замаар хийгдсэн олон талт бодлогууд нь дэлхийн эдийн засгийн өсөлтөнд онцгой хувь нэмэр оруулсан. Хөгжиж буй орнууд дэлхийн худалдааны сүлжээнд нэвтэрснээр гаднаас хөрөнгө оруулалтыг татаж, олон сая ажлын байрыг бий болгосноор ядуурлаас ангижирч байна.

Гэвч сүүлийн жилүүдэд олон улсын худалдаа амьжиргааны түвшинг сайжруулах үүргээ биелүүлж чадсангүй. 2012 оноос хойш олон улсын худалдаа ердөө гуравхан хувь өссөн. Энэхүү үзүүлэлт нь хямралын өмнөх 10 жилийн үеийн худалдааны өсөлтийн талд нь ч хүрэхгүй хувь юм. Өнгөрсөн онуудад бараа бүтээгдэхүүний худалдаа огт өсөөгүй байх жишээтэй.

Он жил дамжин буй энэхүү худалдааны дорой өсөлт нь орчин үеийн түүхэнд ажиглагдаагүй тохиолдол юм. Үр дүнд нь олон улсын хөрөнгө оруулалт суларч болон эдийн засгийн өсөлт унав. Бидний сүүлд хийгдсэн судалгаанаас үзвэл, хөрөнгө оруулалт суларсан, эдийн засгийн  өсөлт унасан гэхээс илүү олон улсын худалдааны өсөлт доройтсон нь олон сөрөг зүйлсийн шалтгаан болж байгаа нь тодорхой болсон. Худалдааны реформын удаан хэрэгжилт, шинээр тарифийн санаачилга, тарифгүй бүсийг цуцлах, түүнд саад хийх зэрэг нь олон улсын худалдааг улам доройтуулах шалтгаан болж байна.

Үүний эсрэг юу хийх ёстой нь тодорхой. Эдийн засгийн өсөлт болон хөгжлийг дэмжих худалдааг дахин сэргээхийн  тулд нийт эрэлтийг ихэсгэх, бүтцийн өөрчлөлтийг хийх макро эдийн засгийн бодлого нэн шаардлагатай.

Засгийн Газар болон Олон Улсын Байгууллагууд нээлттэй худалдааг дэмжиж үйл ажиллагаа явуулах хэрэгтэй. Үүндээ хэрхэн худалдаа нь инноваци, ажил эрхлэлт, амьдралын түвшин, бизнес эрхлэх орчинг сайжруулдаг, нэмэгдүүлдэг болохыг тодорхой болгох нь чухал. Мөн дан ганц эерэг тал ч бус худалдаанаас үүсч болох сөрөг төл, эрсдэлүүдийг хүртэл ард иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад тодорхой болгох нь чухал.

Бид бүхэн үйлчилгээний салбар болон интернэт худалдаан дахь худалдаа эрхлэх саад тотгорыг бууруулахын тулд хамтран ажиллах хэрэгтэй байна. Дэлхийн эдийн засгийн нийт үйл ажиллагааны гуравны хоёрыг дангаараа бүрдүүлэх болсон үйлчилгээний салбарт өдгөө 30-40 хувийн тариф байна гэдэг үнэхээр цочирдмоор. Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын үйлчилгээний салбар дахь худалдааны талаарх цаашдын амбицитай зөвшилцөл  нь үр өгөөж, дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийг өсгөх бүрэн боломжтой.

Засгийн Газрууд ч эхэлснээ дуусгах хэрэгтэй байна. Жишээлбэл, Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын Худалдааг Эрчимжүүлэх Гэрээ (Trade Facilitation Agreement) байна. Энэхүү гэрээ нь зарим улсын худалдааны зардлын 15 хувийг нь байхгүй болгож тэдгээрийг олон улсын худалдааны сүлжээнд орох оролцоог нэмэгдүүлнэ. Энэхүү гэрээг ажил хэрэг болгож амжаагүй Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын гишүүн орнууд маань  энэ он дуусахаас өмнө эцэслэн шийдвэрлэх хэрэгтэй байна.

Худалдааг Эрчимжүүлэх Гэрээ нь хөгжиж буй орнуудын экспортыг олон талтай болгох, шинэ зах зээлд нэвтрүүлэх ач холбогдолтой юм. Нэн ядуу байгаа орнуудад туслахын тулд илүү өргөн арга хэмжээ авах ч хэрэг байна. Эдгээр улс орнуудад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ чөлөөтэй экспортлох боломж алга. Тэдэнд худалдааг эрчимтэй явуулах дэд бүтэц хэрэгтэй байна. Мөн эмэгтэйчүүдийн худалдаа эрхлэх, бизнес эрхлэх орчинг бүрдүүлэхийн тулд жендерийн асуудлыг шийдэх, жижиг дунд бизнес эрхлэгчидэд тулгарч буй бусад асуудлуудыг хөндөж анхаарах нь чухал.

Хэдийгээр худалдаа нь олон талын ач тустай ч, олон хүмүүс ач тусыг нь хүртэж чадалгүй ард хоцорсоор. Автоматжуулалт зэрэг технологийн болон бусад хүчин зүйлээс ч шалтгаалж ажилгүйдэл, цалингийн зогсонги байдал бодит биелэлээ болж, олон хүний аж амьдралыг хойш нь татаж байна.

Дотоодын зөв бодлогыг явуулснаар, худалдаа нь хүн бүрийн амьдралд эерэгээр нөлөөлөх боломжтой. Засгийн Газрууд боловсрол, ажлын байрны дадлагажуулалтанд хөрөнгө оруулалт хийх, худалдаанаас болж хохирол амсаж буй ард иргэдээ  түр зуурын орлогын эх үүсвэрээр хангах, тэдэнд ажил хайхад нь туслах, дэмжих зэргийг бодлогыг улс орныхоо эрх ашигтайгаа уялдуулан хэрэгжүүлэх нь чухал. Сингапур, Денмарк, Өмнөд Солонгос зэрэг улсууд дээрх хөтөлбөрүүдийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Манай институтууд бусад улс орнуудыг дээрх бодлогыг хэрэгжүүлэх, улс орнууд өөр хоорондоо туршлагаа солилцох зэргийг дэмжиж чадна.

Худалдааг өсөлтийн гол хөдөлгөгч хүч болгон өөрчлөх, дэлхийн ядуурлыг бууруулах зорилгодоо хүрэхийн тулд худалдааны нэгдмэл байдлыг халах бус улам эрчимжүүлэх нь нэн чухал юм. Дотоодын сайн бодлогыг нээлттэй эдийн засагтай хамтран хэрэгжүүлснээр худалдаа нь тэгш хуваарилагдсан нэмэлт баялагийг бүтээх юм.

(Эх сурвалж:

The Wall Street Journal, Wednesday, October 5, 2016, “How to Make Trade Work For Everyone”)

Гол санааг нэгтгэвэл (Энэ хэсэг нь орчуулгын эх сурвалжид ороогүй болно)

 • Худалдаа нь эдийн засгийн өсөлт, амьжиргааны түвшинг сайжруулах, тэгш байдлыг бий болгох гол хөдөлгөгч хүч юм.
 • Дотоодын эдийн засгийг дэмжих макро эдийн засгийн зөв бодлого нь худалдааг зөв замд нь чиглүүлэх, эрчимжүүлэх чухал хэрэгсэл.
 • Улс орнууд өөр хоорондоо туршлагаа хуваалцах, Олон Улсын Валютын Сан, Дэлхийн Банк, Дэлхийн Худалдааны Байгууллага зэрэг том институтуудын хамтын ажиллагаагаар эдийн засгийн өсөлтөнд тулгарч буй асуудлуудаа шийдэж чадна.

 
 

Сэтгэгдэлүүд ( 35)

 • tom ford glasses - 2018/08/29

  Nice post. I study one thing tougher on totally different blogs everyday. It can all the time be stimulating to learn content from different writers and apply somewhat something from their store. I抎 prefer to make use of some with the content material on my weblog whether you don抰 mind. Natually I抣l provide you with a link in your net blog. Thanks for sharing.

 • yeezy boost - 2018/08/28

  I would like to show my thanks to this writer just for bailing me out of such a trouble. As a result of checking throughout the the web and coming across principles which were not helpful, I figured my life was gone. Being alive minus the answers to the problems you have fixed by way of your site is a serious case, and the ones that would have in a wrong way affected my career if I hadn't noticed your site. Your actual mastery and kindness in handling every part was crucial. I don't know what I would have done if I hadn't encountered such a step like this. I can at this point look ahead to my future. Thanks so much for your expert and result oriented help. I will not think twice to recommend your blog post to anybody who should have tips on this matter.

 • nike zoom - 2018/08/28

  I抎 must examine with you here. Which is not one thing I often do! I enjoy reading a submit that will make people think. Also, thanks for permitting me to comment!

 • golden goose - 2018/08/27

  The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to learn, however I truly thought youd have one thing attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you might repair in the event you werent too busy in search of attention.

 • adidas nmd runner - 2018/08/27

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?

 • nike air zoom - 2018/08/26

  WONDERFUL Post.thanks for share..more wait .. ?

 • yeezy boost 350 - 2018/08/25

  I抎 have to verify with you here. Which is not one thing I usually do! I take pleasure in reading a publish that may make individuals think. Also, thanks for permitting me to comment!

 • yeezy boost - 2018/08/25

  I'm just commenting to let you be aware of what a fabulous discovery my wife's child encountered going through your web page. She came to find many things, with the inclusion of how it is like to have an amazing coaching mood to let the mediocre ones without problems grasp several tricky subject areas. You actually exceeded my expectations. I appreciate you for showing such warm and friendly, dependable, explanatory and also cool guidance on the topic to Kate.

 • pg 1 - 2018/08/25

  you may have a fantastic weblog here! would you wish to make some invite posts on my blog?

 • Adidas NMD x YEEZY 350 Black - 2018/08/24

  I needed to compose you the little note to be able to say thank you yet again considering the magnificent tips you've documented on this page. This is certainly shockingly generous of you to convey unhampered precisely what a few people might have offered for an electronic book to generate some cash for their own end, specifically considering the fact that you might well have tried it in case you considered necessary. The concepts likewise acted to provide a easy way to understand that other people have the same keenness just like mine to realize way more concerning this issue. I know there are millions of more fun situations ahead for people who scan your blog.

 • nike air max - 2018/08/24

  There are actually quite a lot of details like that to take into consideration. That could be a great point to convey up. I offer the ideas above as general inspiration however clearly there are questions like the one you convey up where the most important thing will be working in trustworthy good faith. I don?t know if finest practices have emerged around issues like that, however I am certain that your job is clearly identified as a fair game. Each girls and boys feel the impression of only a moment抯 pleasure, for the rest of their lives.

 • nike air force 1 - 2018/08/23

  There are some attention-grabbing deadlines on this article however I don抰 know if I see all of them heart to heart. There is some validity but I'll take hold opinion until I look into it further. Good article , thanks and we would like extra! Added to FeedBurner as nicely

 • vapormax - 2018/08/23

  Howdy! I just wish to give an enormous thumbs up for the nice information you have got right here on this post. I can be coming again to your weblog for more soon.

 • adidas gazelle - 2018/08/22

  You made some first rate points there. I seemed on the internet for the problem and found most people will go along with with your website.

 • moncler jackets - 2018/08/22

  I抎 should check with you here. Which is not one thing I often do! I enjoy reading a submit that may make individuals think. Additionally, thanks for allowing me to comment!

 • yeezy boost 350 - 2018/08/22

  I as well as my guys were found to be digesting the excellent tactics from your website then before long developed a horrible feeling I never expressed respect to the web blog owner for them. My young boys appeared to be absolutely stimulated to learn them and already have seriously been making the most of those things. Appreciate your indeed being quite kind and for obtaining such perfect resources most people are really needing to understand about. Our own honest apologies for not saying thanks to earlier.

 • links of london - 2018/08/21

  After examine a couple of of the weblog posts on your website now, and I really like your approach of blogging. I bookmarked it to my bookmark web site record and shall be checking back soon. Pls check out my site as well and let me know what you think.

 • nike polo shirts - 2018/08/20

  This site is known as a stroll-by means of for all the data you wished about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and also you抣l definitely discover it.

 • nike zoom - 2018/08/20

  After study a couple of of the weblog posts in your website now, and I actually like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website list and can be checking again soon. Pls take a look at my website as effectively and let me know what you think.

 • jordan 1 off white - 2018/08/19

  Your house is valueble for me. Thanks!?

 • adidas ultra boost 3.0 - 2018/08/19

  I'm commenting to let you know what a wonderful experience my friend's daughter developed going through your site. She realized some pieces, with the inclusion of how it is like to have a very effective giving nature to have many people quite simply grasp chosen tricky matters. You actually surpassed readers' expectations. Thanks for imparting those interesting, safe, edifying and also easy guidance on that topic to Lizeth.

 • Adidas NMD PK Runner Retro White - 2018/08/18

  I must point out my admiration for your kindness for people who absolutely need help on this important study. Your personal commitment to getting the message around had been really helpful and have without exception helped many people like me to achieve their goals. This valuable advice signifies so much a person like me and extremely more to my fellow workers. Many thanks; from all of us.

 • michael kors - 2018/08/18

  There's noticeably a bundle to know about this. I assume you made certain good points in options also.

 • adidas nmd r1 - 2018/08/18

  An interesting dialogue is value comment. I feel that it is best to write extra on this matter, it may not be a taboo subject but generally people are not sufficient to speak on such topics. To the next. Cheers

 • jordan 11 retro - 2018/08/17

  This really answered my problem, thank you!

 • kyrie 4 - 2018/08/16

  This web page is mostly a stroll-by way of for the entire info you needed about this and didn抰 know who to ask. Glimpse here, and also you抣l positively discover it.

 • ultra boost - 2018/08/16

  A powerful share, I just given this onto a colleague who was doing a little evaluation on this. And he the truth is purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! However yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading extra on this topic. If possible, as you turn into experience, would you mind updating your weblog with extra details? It's extremely helpful for me. Massive thumb up for this weblog submit!

 • yeezy boost - 2018/08/15

  I precisely desired to say thanks all over again. I'm not certain the things that I would have sorted out without the opinions shown by you regarding that subject matter. It previously was a daunting scenario for me personally, but coming across this professional avenue you treated it forced me to leap over fulfillment. I'm happy for the service and even trust you realize what an amazing job your are doing instructing the others all through your website. Most likely you've never encountered all of us.

 • nike shoes - 2018/08/15

  Oh my goodness! a tremendous article dude. Thanks Nevertheless I am experiencing difficulty with ur rss . Don抰 know why Unable to subscribe to it. Is there anyone getting equivalent rss downside? Anybody who knows kindly respond. Thnkx

 • yeezy boost 700 - 2018/08/14

  After research a number of of the weblog posts on your website now, and I truly like your way of blogging. I bookmarked it to my bookmark website record and shall be checking again soon. Pls try my website online as well and let me know what you think.

 • russell westbrook shoes - 2018/08/14

  This actually answered my downside, thank you!

 • moncler outlet - 2018/08/13

  There are actually loads of details like that to take into consideration. That may be a nice point to convey up. I supply the thoughts above as normal inspiration however clearly there are questions like the one you deliver up the place a very powerful thing might be working in honest good faith. I don?t know if greatest practices have emerged around things like that, but I'm sure that your job is clearly recognized as a good game. Both girls and boys really feel the influence of just a second抯 pleasure, for the rest of their lives.

 • michael kors outlet - 2018/08/12

  Spot on with this write-up, I actually assume this web site wants much more consideration. I抣l in all probability be again to learn much more, thanks for that info.

 • Adidas NMD R1 Runner Tech Steel Unity Blue - 2018/08/12

  I am just writing to let you understand what a incredible experience our child experienced reading yuor web blog. She figured out some things, most notably what it is like to possess an incredible teaching style to get many more smoothly completely grasp various extremely tough subject matter. You undoubtedly did more than people's desires. Many thanks for supplying those powerful, healthy, revealing and as well as easy tips on your topic to Ethel.

 • yeezy boost 350 v2 - 2018/08/12

  I needed to send you that little bit of observation to help give many thanks yet again on your nice ideas you have shown in this case. It was really surprisingly open-handed with you to present freely just what a lot of folks would've supplied for an electronic book to end up making some dough for themselves, primarily given that you might have done it in case you considered necessary. Those principles additionally acted as the fantastic way to comprehend other people online have a similar interest much like my very own to grasp way more with regard to this matter. I think there are numerous more enjoyable occasions up front for individuals who browse through your site.

Санал болгож байна

© 2018 | Ихнүдэн