Author Archives: Suuri

Багшийг хөгжүүлдэг карьерийн үе шатлал — Япон улсын жишгээр — 

Багш бол боловсролын бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэгч эзэн нь мөн учир багшийн мэргэжлийн чадвар, хандлага улс орны хөгжлийн үндэс байдаг. Тийм ч учраас багшийн тасралтгүй хөгжлийн тухай зохистой бодлого дэмжлэг ус агаар шиг чухал асуудал. Багш тэр дундаа бага дунд ахлах сургуулийн багшийн мэргэжлийн үе шатыг ангилах, тухайн мэргэжлийн үе шат, туршлагад тулгуурлан мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, боловсролын газар болоод удирдлага хамт олны зүгээс зааж чиглүүлэх, тусалж дэмжих, хариуцлага үүрүүлэх, дэмжлэг өгөх гэх мэт олон төрлийн үйл ажиллагаа улс болгонд өөр өөр зарчмаар явагддаг.

Read More

Please follow and like us: