Author Archives: Ankhbayar Batbayar

Зуун зараанаас зугтах нь буюу шарталтаас сэргийлэхүй!

 Ажил албаны, уулзалт, үдэшлэг, цэнгээн гэх мэт олон нѳхцѳлд алкохол тодорхой хэмжээнд хэрэглэх шаардлагатай үе тохиолддог. Мэдээж энэ сайшаалтай зүйл биш ч биеэ зовоолгүйгээр маргаашаа хэрхэн гэгээтэй эхлүүлэх вэ гэдэг асуудалтай үе үе тулгардаг.

Бид яагаад шартдаг вэ?

 Шартахад олон шалтгаан нѳлѳѳлдѳг ч голдуу шартсаны дараа бие хүнд оргих, толгой ѳвдѳх, дотор муухайрах зэрэг шинж тэмдэг илэрдэг. Эдгээр нь алкохол биед орж ирэхэд орж ирсэн хэмжээнээсээ даруй их хэмжээний шингэнийг гадагшилуулдагтай холбоотой юм.

Read More

Please follow and like us: