Tag Archives: Асо Таро

ДЭЛХИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ӨӨРЧЛӨХ AIIB

 Хятад улсын санаачилгаар үүсгэн байгуулагдаж буй “Азийн Дэд Бүтцийн Хөрөнгө Оруулалтын Банк” (AIIB Asian infrastructure Investment bank) нь 2014 оноос хойш яригдаж, олон улсад олон хурал зохион байгуулснаар өдгөө /4-р сарын 15/-ны байдлаар 57 орноос гишүүнчлэлийн өргөдөл хүлээн аваад байна. Өргөдөл гаргасан улсууд дунд Европын холбооны орнууд цөөнгүй байгаа нь томоохон нөлөө бүхий банк Азид

Read More