Tag Archives: Бид бүгдийн харилцан холбоог өөрчилж буй Emoji-ийн гайхамшиг бас харамсал

Бид бүгдийн харилцан холбоог өөрчилж буй Emoji-ийн талархал ба харамсал

XXI зуунд хүн төрөлхтөн хоорондоо маш олон төрлийн арга замаар харилцан холбоо тогтоох болсон билээ. Тэр дундаа бид бүгдийн өдөр тутамдаа өргөнөөр хэрэглэж буй “SNS” (Social Networking Service) “Oлон Нийттэй Харилцах Сүлжээний Хэрэгсэл” байна. Тухайлбал, Facebook Messenger, Whatsapp, Wechat, Skype, Instagram гэсэн та бидний амьдралд маш том үр нөлөө өгч буй “SNS” байгаа юм. Дээрх

Read More