No Picture
Хувь хүний хөгжил

Монголын боловсролын хөгжлийн асуудал

Орчин үеийн боловс­ро­лын шинж төрх бол XXI зууны иргэншил нь хүний бүх талын чадвар, чанарыг хөг­жүүл­дэг боловсролын систе­мийн боловсронгуйн хэр хэм­жээнээс улам бүр шалт­гаа­лах болсон; Эдүгээ­гийн нийгмийн хөгжлийн […]