Tag Archives: Их сургууль

Өөрийгөө илэрхийлэх 15 минутын ярилцлагын шалгалт

  Та Японы их сургуульд элсэн орохыг зорьж байгаа бол бичгийн шалгалт болон аман ярилцлага заавал өгнө. Би энэ нийтлэлээрээ ярилцлага гэж юу болох, амжилттай өгөхийн тулд юун дээр анхаарах хэрэгтэйг багш, сэнпай (номын ах гэсэн утгатай ба Японд энэ үг их хэрэглэгддэг) нарынхаа алтан зөвлөгөө мөн өөрийн өчүүхэн туршлага дээрээ үндэслэн тантай хуваалцая. Юун

Read More