Tag Archives: Монголын эдийн засаг

Жижиг гэхдээ том -1

Бид өдөр тутмын амьдралдаа жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих, хөгжүүлэх зэрэг “Жижиг дунд үйлдвэр”-тэй холбоотой мэдээ мэдээллийг их сонсдог билээ. “Засгийн газраас жижиг дунд үйлдвэрийг онцгой анхаарч ажиллахаар боллоо”, “Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд хөнгөлөлттэй зээл олгохоор боллоо” гэх мэт. Жижиг дунд үйлдвэр (цаашид ЖДҮ гэх) гээд бодохоор өрх гэрийн хэмжээний жижигхэн үйлдвэрлэл гэх төсөөлөл байдаг ч

Read More

ДНБ ѲСѲЛТ ба 2013 оны онцлох 10 үйл явдал

ДНБ ѲСѲЛТ 11.7%??? 2013 он нь Монгол улсын хувьд эдийн засаг, улсын тѳрийн томоохон ѳѳрчлѳлтүүд явагдсан жил байлаа. Энэ онд Монгол улсын иргэд ерѳнхийлѳгчийн 5 дахь удаагийн сонгуулиар ерѳнхийлѳгч Цахиагийн Элбэгдоржийг улируулан сонголоо. Эдийн засгийн хувьд ѳмнѳх жилүүдтэй харьцуулахад таатай бус; гадаадын шууд хѳрѳнгѳ оруулалт буурсан, тѳгрѳгийн ханш суларч ам долларын ханш ѳссѳн, тѳсвийн орлого

Read More