Tag Archives: Сүрэг

Нягтаршилт ба түүний нѳлѳѳ

 Олны хѳл бужигнасан газар бид ѳѳрийн эрхгүй ядарч тавгүйтэх тохиолдол олон биз ээ. Хүн ам тѳвлѳрсѳн нягтаршил ихтэй газраас хүлээн авах стресс ч олон бий. Гадаад орчны нѳлѳѳ бидний амьдралд томоохон ѳѳрчлѳлтийг авчирч байдаг. Олон хүн чихэлдсэн автобусанд суух зэрэг нь багахан хэмжээгээр биднийг стрессдүүлж, ѳѳрчилж байдгийг үгүйсгэхгүй. Тэгвэл хүмүүс бидэнд ийнхүү нѳлѳѳлѳх нягтаршилт нь

Read More