Tag Archives: Төв банкны ил тод байдал

Инфляцийг яах вэ?

Бид өмнөх нийтлэлээрээ төв банк инфляцийг тогтвортой тоонд барихын тулд бодлогын хүүгээр дамжуулан зах зээл дэх мөнгөний нийлүүлэлтийг зохицуулдаг талаар нийтэлсэн билээ. Харин энэ удаад “Инфляцийг онилох мөнгөний бодлого”-н талаар нийтлэхийг зорилоо. Юуны өмнө төв банк нь арилжааны банкнаас ялгаатай нь ашгийн төлөө бус нийгмийн эрх ашиг, улс орны эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах эрхэм

Read More