Tag Archives: төлбөр тооцооны хэрэгсэл

Криптовалютын эргэн тойронд: Шинэчилэл болон Сорилт

 Криптовалют гэдэг нь криптографаар мэдээлэл нь нууцлагдсан, компьютерийн сүлжээнд  оршдог, аливаа нэгэн улсын төв банкны удирдлаган дор ажилладаггүй “чөлөөт” валютыг нэрлэдэг. Хамгийн олонд танигдсан нь та бидний сүүлийн үед ихээр сонсох болсон биткойн.

Read More