Tag Archives: Хий шингэний динам

Агаар ба түүний агуу их хүч

 Дэлхий дээр амьдрагч бидэнтэй зайлшгүй холбоотой нэгэн чухал биет бол хий буюу агаар билээ. Агаартай учраас салхи үүсдэг бөгөөд агааргүй гариг дээр салхи оршин тогтнодоггүй байна. Биетийн 3 төлөв (хий, шингэн, хатуу) дотроос хамгийн судлагдахад хэцүү нь мэдээж хийн биет юм. Учир нь хийн биет маань нүдэнд харагдахгүйн дээр байнгын тогтворгүйгээр оршдог бөгөөд одоо болтол

Read More