Tag Archives: хүний алдаа

Эргономик Дизайнчлал Монголд

Эргономик гэж юу гэсэн нэр томъёо вэ? Англи хэл дээр бол “Human Factors and Ergonomics” гэж холбоо үгээрээ байдаг бөгөөд, “the study of people’s efficiency in their working environment” гэж тайлбарласан байна. Өөрөөр хэлбэл хүний ая тухтай орчинг бүрдүүлэх ухаан гэсэн утгатай юм. Тэр ер нь хэнд хамаатай юм бэ? Гэж та бодож магадгүй. Гэхдээ

Read More