Tag Archives: allepolathy

Аллелопати гэж юу вэ?

Аллелопати гэж юу вэ? Аллелопати буюу латин хэлнээ “Allelopathy” гэгч ургамал хооронд үзэгдэх үзэгдлийн тухай сонсож байсан хүн тун ховор болов уу. Ургамал нь хүн болон бусад амьтад шиг аюул тулгарвал зугтаж, нар салхинд хүссэн газар руугаа нүүж чадахгүйгээрээ онцлогтой амьд биет бѳгѳѳд урт удаан хугацааны үр дүнд хувьсан ѳѳрчлѳгдѳж, орчиндоо дасан зохицдог билээ. Хэдийгээр

Read More