Month: September 2023

Сургуулийн Автобус

Замын түгжрэлийн асуудал ид хэлэлцэгдэж эхэлж байгаа үед дэвшүүлэх нэн түрүүнд хийх ёстой нэг ажил бол бага сургуулиудыг бүрэн автобусжуулах гэж бодож байна. 2023-2024 хичээлийн жилд Хувийн сургуулиуд нийт 238 автобус,…